• Dashboard
 • Book Detail

  Hazel Hummingbird: Kolibri Hazel

  Published By: Mango Tales Ltd.
  Price: US$ 6.99
  Hazel Hummingbird starts her day in the waking garden, quickly flying here and there, stopping at her favourite flowers. She works in perfect time with flowers, bugs, and bees, while children quietly gaze into the garden world. At the end of a good day, the children say goodbye so they can all settle down to rest. Join them on a tropical garden adventure. Prereaders & early readers will enjoy: the hummingbird, tropical animals & flowers, directions and colours. Kolibri Hazèl kòmanse jounen li nan jaden k ape reveye a, li vole byen vit pasi pala, kanpe nan flè li pi renmen yo. Li travay nan bon kowòdinasyon ak flè, zensèk epi myèl yo, pandan timoun yo ap kontanple monn jaden an san yo pa fè bwi . Nan fen yon bòn jounen timoun yo di orevwa pou yo tout ka ranje kò yo pou repo. Vin rejwenn yo nan yon avanti nan yon jaden twopikal. Ansyen lektè & nouvo lektè yo ap apresye: Kolibri a, bèt & ak flè twopikal yo, direksyon, koulè
  Category: Fiction
  Sub Category: Children's Books

  Mango Tales Ltd
  2018
  38
  978-976-95974-0-2